חננאל רוס, מאי 2018

ברחבי העולם לא נחקרו החוויות והמשמעויות שגברים מוצאים במיניות שלהם. הצד החווייתי של המיניות הגברית לא עורר סקרנות והיא נותרה בלתי מפוענחת ופשוטה למראה. המחקר שופך אור על האופן שבו הגברים חוו את המיניות שלהם. לשם כך התקיימו 12 ראיונות איכותניים עם גברים דתיים לאומיים נשואים. ניתוח הממצאים העלה 4 תמות מרכזיות.

א. מיניות וזוגיות – הקשר הזוגי נמצא כגורם מבנה מרכזי ושותף בעיצוב החוויה המינית של המרואיינים. מרכזיות זו משתקפת בהנאה הרגשית, הממוקמת במקרים רבים כמרכזית מאחותה הפיסית. ההדדיות נתפסת כחשובה ביותר עבור היכולת ליהנות, הן מצד מי שנהנים בתוך המיניות והן מצד אלה שחווים קשיים ומזהים את היעדר ההדדיות כמפתח להתרת הקושי. מרכזיות הזוגיות מתבטאת באופן חריף בקטגוריה המצביעה על תחושת ה'יחד' הממוססת ברמת החוויה את הפערים בין הגבר והאישה ונוסכת חוויה של אחדות זוגית.

ב. מחשבות ותחושות על מיניות – רגשות חיוביים ושלילים מופיעים אצל כמעט כל המרואיינים ויוצרים פסיפס של תחושות. המחשבות על המיניות התארגנו סביב מחשבות הנוגעות לאפשרות הלא-רצויה כי בת הזוג תיפגע, לעונג שממלא אותה וגם לתפיסת הגבריות והקשר שלה אל המיניות.

ג. הקשר עם היצר: קונפליקט מול טבעיות – מרבית המרואיינים חשו את המיניות הן כטבעית וחיובית והן כמכילה קונפליקטים מעצם טבעה. בנוסף, המיניות התעצבה כמרחב מתעתע באופנים שונים ביכולת לתפוס ולפעול בתוכו.

ד. שיח על מיניות: בין דיבור לשתיקה והשתקה – הדיבור על מיניות נע על קשת רחבה בין השתקה ושתיקה לבין שיחה עם בת הזוג והסביבה הקרובה והרחוקה. בזמן שהדיבור הנפוץ ביותר היה עם בת הזוג, ההשתקה והיעדר היכולת לדבר תפסה מקום נרחב יותר בפנייה החוצה. הדיבור עם דמויות מלמדות, עם חברים ובפנייה לייעוץ נכח אף הוא בחלק מהמקרים והציג אמביוולנטיות מסוגים שונים.

מספר ממצאים לא עלו בקנה אחד עם הידע המצוי בספרות המחקר המגדרית, העוסקת בפמיניזם ובגבריות. הוצע כי מוקד אי ההתאמה מתארגן סביב הנחת המוצא המגדרית-מרקסיסטית – שאינה מתאימה לממצאים הנוכחיים – שעל פיה היחס בין המינים השונים מצוי בקונפליקט מתמיד ומהותי, וכי לעולם ימשיכו להתקיים יחסי כוח דכאניים בין המינים. בנוסף, נמצא פער בין החשיבות הרבה שהתפקוד המיני זוכה לה במחקר הגבריות, לבין חוויות המרואיינים, בהן הגבריות לא תפסה מקום נרחב. פערים אלו יוכלו להמשיך ולהיבחן במחקרים עתידיים.

 

לקריאת המחקר