עידית רייס 2011

חינוך טרום נישואין הינו פרק חשוב בתחום חינוך לבריאות, וקידום בריאות. תוכניות לימוד טרום נישואין הוכחו כמקנות ידע, מקדמות רווחה נפשית ופיזית ומעלות את תחושת הסיפוק מחיי הנישואין ומחיי האישות[1]. במגזר הדתי לאומי יהודי תוכנית חינוך טרום נישואין נקראת "הדרכת כלות וחתנים".

קיימים מחקרים שנערכו בקרב תרבויות שונות בתחום זה והשפעותיו, אולם בסקירת ספרות רחבה נמצא, כי חסרה ספרות המתייחסת לנושא זה ביחס למגזר הדתי לאומי יהודי. השוני התרבותי מהווה קושי להכללה מתרבות אחת למשניה. בין מטרות המחקר הנוכחי ניתן למנות את בדיקת מידת הקשר בין קבלת מידע ותפיסת חשיבות המידע בחינוך טרום נישואין לסיפוק מחיי הנישואין ומחיי האישות במגזר הדתי לאומי יהודי.

בנוסף, נבדק ההבדל המגדרי בקבלת חינוך טרום נישואין והשפעתו כגורם המתווך את הקשר בין קבלת מידע ותפיסת חשיבות המידע בחינוך טרום נישואין לבין תחושת הסיפוק מחיי הנישואין ומחיי האישות. כמו כן נבדקו התכנים הנלמדים בחינוך טרום נישואין במגזר זה. המדגם היה מדגם נוחות שכלל 119 נבדקים, ביניהם 47 גברים ו- 72 נשים מהמגזר הדתי לאומי יהודי בישראל, הנשואים חמש שנים או פחות, אשר השתתפו בחינוך טרום נישואין. כלי המחקר  היה שאלון שהורכב משלושה חלקים: שאלון רקע להדרכה טרום נישואין, שאלון חינוך טרום נישואין ושאלון סיפוק מחיי הנישואין. משך מילוי השאלון ארך כ- 25 דקות.

ממצאי המחקר הראו קשר חיובי בין תפיסת חשיבות המידע בחינוך טרום נישואין לבין תחושת הסיפוק מחיי הנישואין, כמו גם בין קבלת מידע בחינוך טרום נישואין לבין תחושת הסיפוק מחיי האישות במגזר הדתי לאומי יהודי. לא נמצא שוני מגדרי בקבלת חינוך טרום נישואין, וכן מגדר לא נמצא כגורם מתווך בין קבלת מידע ותפיסת חשיבות המידע בחינוך טרום נישואין לבין תחושת הסיפוק מחיי הנישואין ומחיי האישות. יחד עם זאת, לפי ממצאי המחקר ניתן לשער, כי העשייה החינוכית בתחום חינוך טרום נישואין מטיבה עם הפרט ברבדים שונים הן בפן הפיזי-מיני והן בפן הרווחה הנפשית. בעזרת הידע שהתקבל מתוצאות המחקר הנוכחי ניתן יהיה לתרום לתכנון תוכניות ליבה לחינוך טרום נישואין במגזר הדתי לאומי יהודי, תוך שילוב מבורך של הידע הסיעודי הכולל ידע רפואי, פיזיולוגי, ביולוגי, פתולוגי ונפשי בתחום החינוך המיני, מתוך ראיית הפרט כאישות הוליסטית.

הכנסת חינוך מיני כחלק מחינוך טרום נישואין, עשויה להגביר את תחושת הרווחה הנפשית והפיזית ועשויה לקדם את בריאותו של הפרט ומשפחתו. כמו כן, שילוב סגל סיעודי בתחום זה עשוי להוות כתובת חיצונית בלתי תלויה באם יתעוררו בעתיד בעיות בתפקוד המיני, וכן לשמש מקור למידע אמין ומקצועי בנושא חינוך לבריאות מינית. יש לציין, כי על מנת להטיב עם כלל האוכלוסייה יש צורך בביצוע מחקרי המשך, אשר יעניקו מידע והבנה בנוגע לצרכי האוכלוסיות השונות. וכן ביצוע מחקרים נוספים במגזר הדתי לאומי יהודי אשר יעמיקו יותר בתכנים ודרכי הלימוד, וזאת על מנת ליצור תוכניות חינוך טרום נישואין המשרתות את צרכי המודרכים ומטיבות עימם בצורה מרבית.

 

[1] חיי מין, להלן: חיי אישות.

לקריאת המחקר