"מקדש החיים" הוא שפה חדשה. שפה החושפת את שורשיו של המפגש בין איש ואישה.
שפה של מושגי יסוד על מהויות, ולא של התמקדות בפרקטיקה.
אין שם הוראה מעשית, לא סטטיסטיקות ולא השוואות. אבל יש שם התבוננות מעמיקה על המפגש המורכב הזה ועל החיים יחד.

הספר כתוב כסוג של פרשנות מקורית לסיפור גן עדן ובמרכזו תיאור הקשר הראשוני בין איש ואישה
כהופעה הראשונית בחיינו לעץ החיים, כלומר לכוחות החיים החיוניים ביותר בתוכנו – הנפשיים והגופניים –
והזיקה שלהם לעץ הדעת טוב ורע.
מתוך חשיפת שורשי הקשר כפי שהם מתגלים בסיפור גן עדן,
מציע הרב דב ברקוביץ' לקורא מערכת של קודים בהירים בייסוד החיים המשותפים.
מניסיוני בהעברת חומר זה לציבור דתי וחילוני כאחד, ועל אף "ההתמקדות בעולם הקודש", הציבור כולו מקבלו בשקיקה מפתיעה.

(מתוך דבריו של עופר בשן על הספר)

מחיר: 60 ש"ח

לרכישה בדף מאובטח